Máte problémy
s finančním úřadem?

Zatímco ze strany správců daně se jedná o chladný úřednický přístup, na straně daňových subjektů hrají často roli emoce. Pokud se k tomu přidá neznalost zákonů a procesních práv, bývá podnikatel či občan snadnou kořistí finančních orgánů.

Přitom je to daňový subjekt, který svým jednáním předurčuje výsledek daňového řízení. Pro daňové řízení je typické, že:

  • daňový subjekt stíhá břemeno tvrzení – musí o sobě nejprve něco prohlásit, nejčastěji v podobě daňového přiznání
  • následně nese daňový subjekt důkazní břemeno - všechno, co daňový subjekt (ve svém přiznání či účetnictví) tvrdí, musí rovněž prokázat
POMŮŽEME VÁM

Čím dříve se na nás obrátíte, tím lépe
Vám můžeme pomoci !

DAŇOVÉ POŘADENSTVÍ

Je třeba vést spor se správcem daně
naplno a důsledně od samého začátku


S čím Vám můžeme pomoci?

Řešení

Daňové řízení

Daňovým řízením se zjednodušeně rozumí řízení za účelem výběru a správy daní. Mezi nejznámější daňová řízení patří vyměřovací řízení, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a odvolací řízení.

více

Vyměřovací řízení

V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

více

Místní šetření

Správce daně může provádět místní šetření, a to ve kterékoliv fázi daňového řízení. Místní šetření se nejčastěji provádějí za účelem vyhledání důkazních prostředků.

více

Daňové přiznání

V rámci vyměřovacího řízení dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

více

Postup k odstranění pochybností

Postup k odstranění pochybností (dříve vytýkací řízení) je "předkontrola" a správce daně by ho měl zahájit vždy, ale zároveň jen tehdy, pokud má oprávněné pochyby o údajích v daňovém přiznání.

více

Nadměrný odpočet DPH

Nadměrný odpočet DPH bývá nejčastější příčinou postupu k odstranění pochybností dle § 89 – 90 daňového řádu a zadržení tohoto nadměrného odpočtu.

více

Daňová kontrola

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti pro správné stanovení daně.

více

Odvolací řízení

Odvolání je základním opravným prostředkem. Nejčastěji jsou odvoláním napadány dodatečné platební výměry, vydané na základě provedené daňové kontroly.

více

Řízení před Správním soudem

Podle ústavy má daňový subjekt právo na to, aby rozhodnutí správce daně bylo na základě jeho žádosti (žaloby) přezkoumáno soudem.

více

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové evidence Vám zabezpečíme prostřednictvím specializované firmy Kami účto s.r.o..

více

zavřít  

Načítá se