Často kladené otázky - FAQ

Zde najdete odtázky a odpovědi na časté problémy, které řešíme se svými klienty.

Otázky a odpovědi z oblasti daňového poradenství

Od 1. dubna 2009 je nárok na odpočet DPH u osobních automobilů. Pořídil jsem si v minulém roce automobil N1 s mřížkou. Budu muset vrátit DPH, pokud si nyní nechám mřížku vyndat??

Od 1. dubna 2009 platí, že zpětná přestavba automobilu N1 na osobní automobil nepodléhá DPH, takže DPH vracet nebudete muset. Rád bych Vás ale upozornil na to, že nelze z auta vyndat mřížku jen tak, ale je třeba provést oficiální přestavbu. To mj. předpokládá souhlas importéra, provedení přestavby v autorizovaném servisu a kontrolu na STK.

Další otázky a odpovědi v souvislosti s odpočtem DPH najdete zde

Za jak dlouho může přijít berňák na kontrolu?

Daňovou kontrolu je nutno zahájit do třech let po skončení zdaňovacího období. Takže např. do konce roku 2011 může finanční úřad zahájit kontrolu roku 2008, 2009 nebo 2010, ale už nikoliv roku 2007.

Jak dlouho může daňová kontrola trvat?

Délka daňové kontroly není zákonem stanovena či omezena. Ale samozřejmě smysl má pouze taková daňová kontrola, která skončí ještě v době, kdy lze daň dodatečně doměřit. A to lze pouze v době tří let, následujících po roce zahájení daňové kontroly. Jestliže např. v roce 2011 zahájí finanční úřad daňovou kontrolu, tak k doměření daně musí dojít do konce roku 2014.

Takže berňák má na provedení daňové kontroly prakticky nejméně tři roky?

Nemá, pokud bude proti rozhodnutí o doměření daně podáno odvolání. Ve lhůtě tří let, následujících po roce zahájení daňové kontroly, totiž musí dojít k pravomocnému vyměření daně. V případě podaného odvolání tak musí být v této lhůtě rovněž doručeno rozhodnutí o odvolání. Takže pokud by finanční úřad prováděl kontrolu příliš dlouho, bylo by zde nebezpečí (nebo naděje pro daňový subjekt), že finanční ředitelství nestačí vyřídit odvolání včas.

Podnikám ve službách a kancelář mám v rodinném domě. Je berňák oprávněn ke vstupu do mého rodinného domu?

Podle zákona mají pracovníci správce daně v průběhu daňové kontroly nebo místního šetření právo vstupu do obydlí, pokud slouží i pro podnikání. Je však třeba zdůraznit, že k tomu musí existovat vždy oprávněný důvod a nelze tuto pravomoc využívat libovolně a bezdůvodně.

Jak se mohu bránit, pokud se domnívám, že je vůči mně je postupováno zaujatě?

Pokud se tak děje v průběhu daňové kontroly, je na místě podat námitku proti postupu pracovníka správce daně. Pokud ale skutečně máte důvody se oprávněně domnívat, že je proti Vám postupováno zaujatě až šikanózně, je nejvyšší čas obrátit se na odborníka, tedy na daňového poradce.

zavřít  

Načítá se