Daňové přiznání

V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

Nový daňový řád přinesl jednu nepříjemnou novinku. Od 1. 1. 2011 totiž nelze podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň v případě, že se daňový subjekt spletl či si nějakou spornou otázku špatně vyložil. Přitom na vyšší daňovou povinnost musí daňový subjekt podat dodatečné daňové přiznání vždy! Jsme přesvědčeni, že se jedná o neústavní ustanovení a je jen otázkou času, než bude toto nesmyslné a ničím neodůvodnitelné omezení zrušeno.

Daňové přiznání

Pro své klienty zpracováváme přiznání ke všem druhům daní, které na základě plné moci zasíláme správci daně elektronickou formou prostřednictvím daňového portálu.

Tento způsob podávání daňových přiznání např. v případě odpočtu daně z přidané hodnoty zkracuje dobu na vracení odpočtu DPH na 15 dní, tedy na polovinu.

Poptávka po službě: Daňové přiznání

zavřít  

Načítá se