Místní šetření

Správce daně může provádět místní šetření, a to ve kterékoliv fázi daňového řízení. Místní šetření se nejčastěji provádějí za účelem vyhledání důkazních prostředků. Průběh místního šetření upravuje § 80 – 84 daňového řádu.

Místní šetření

O průběhu místního šetření se sepisuje protokol, pokud se jej kromě správce daně zúčastní i jiné osoby, nebo úřední záznam. Pořízen může být rovněž zvukový či obrazový záznam.

Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v provozní době, právo přístupu na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů. Pokud podnikatel užívá své obydlí současně i pro podnikání, má správce daně právo přístupu i do tohoto obydlí. Ovšem pouze v případě, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jinak.

Dále má správce daně právo přístupu k účetním záznamům a k účetním a jiným dokladům. Zároveň si může vyžádat z účetních záznamů nebo z jiných informací výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. Dokonce má správce daně právo na použití programového vybavení, např. programu na vedení účetnictví.

Správce daně si může sebou odnést doklady a jiné věci. Může odebrat vzorky za účelem provedení expertízy.

Proti postupu správce daně při provádění místního šetření se lze bránit obecným institutem stížnosti dle § 261 daňového řádu.

Poptávka po službě: Místní šetření

zavřít  

Načítá se