Vyměřovací řízení

V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

Vyměřovací řízení

Po podání daňového přiznání má finanční úřad na výběr ze dvou možných postupů:

  • pokud nemá žádné pochybnosti o údajích, uvedených v daňovém přiznání, vyměří daň podle údajů v přiznání, aniž o tom daňový subjekt nějakým způsobem zpraví. Dochází k tzv. konkludentnímu vyměření daně.
  • pokud má odůvodněné pochybnosti o údajích v daňovém přiznání, zašle daňovému subjektu výzvu, ve které tyto pochybnosti i důvody k nim vedoucí popíše a vyzve daňový subjekt, aby stanoveným způsobem tyto pochybnosti buď vyvrátil nebo své původní tvrzení (daňové přiznání) korigoval. V takovém případě dochází k zahájení tzv. vytýkacího řízení

Pro své klienty zpracováváme přiznání ke všem druhům daní, které na základě plné moci zasíláme správci daně elektronickou formou prostřednictvím daňového portálu. Tento způsob podávání daňových přiznání např. v případě odpočtu daně z přidané hodnoty zkracuje dobu na vracení odpočtu DPH na 15 dní, tedy na polovinu.

Poptávka po službě: Vyměřovací řízení

zavřít  

Načítá se